Reklamacje i zwroty

REKLAMACJA

W przypadku wysyłek firmą kurierską odbiorca zobowiązany jest sprawdzić jakość dostarczonego towaru w obecności kuriera firmy spedycyjnej. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, kurier sporządza protokół szkody, który wraz z listem przewozowym i kopią faktury jest podstawą do reklamacji.

Przed dokonaniem reklamacji należy skontaktować się z Obsługą Hurtowni e-mailem lub telefonicznie i powiadomić o chęci zareklamowania produktu. Nasza firma zamówi kuriera w celu odebrania reklamowanego produktu w dogodnym dla Kupującego terminie. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. Pismo o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłane Kupującemu listem poleconym lub e-mailem.

W przypadku nieustosunkowania się przez Hurtownię do złożonej reklamacji w powyższym terminie uznaje się reklamację za rozpatrzoną pozytywnie. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia towaru w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu. Koszty transportu związane z reklamowanym produktem ponosi Hurtownial tylko i wyłącznie, gdy transport został zamówiony, oraz gdy reklamacja była uzasadniona i rozpatrzona pozytywnie.

Warto wiedzieć, że Hurtownia może:

1) reklamację uznać bez zastrzeżeń i wymienić towar na nowy bądź dokonać jego nieodpłatnej naprawy wedle wyboru Kupującego.

2) odmówić uwzględnienia reklamacji, wskazując na piśmie powody takiej decyzji. Jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe, wymagają nadmiernych kosztów lub narażają Kupującego na znaczne niedogodności. Kupujący może domagać się obniżenia cen albo odstąpić od umowy.

Kupujący nie może od umowy odstąpić jeśli niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

ZWROT TOWARU

Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Hurtowni bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Odstąpienie od umowy jest możliwe za pośrednictwem formularza wynikającego z ustawy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Prawo zwrotu towaru nie przysługuje w odniesieniu do towarów wytworzonych na indywidualne zamówienie Kupującego lub indywidualnie dopasowanych według życzeń Kupującego. Na takie towary zostanie sporządzona odrębna umowa.

W przypadku zwrotu towaru do przesyłki należy dołączyć pismo informujące, że towar zostaje odesłany na zasadach zwrotu, dołączyć kopię dokumentu zakupu (paragon, faktura), oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze lub podać inny sposób zwrotu gotówki np. przekaz pocztowy. Hurtownia gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz zwrot kosztów wysyłki jedynie do wysokości kosztów wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej. Pieniądze zostaną zwrócone według wytycznych Klienta najpóźniej w ciągu 7 dni od zwrotu towaru. Hurtownia nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie powinien był wiedzieć.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z obsługą Hurtowni.